dim_logo Dimension Felhasználási feltételek és garancia


Végfelhasználói feltételek


Ez a Dimension Software Kft. (1027. Budapest, Frankel Leó u. 7. Fsz. 7.) felhasználói engedélye a mellékelt DIMENSION ügyviteli szoftverre (a továbbiakban: szoftver). Az alábbiak tekintetében a Dimension Software Kft. képviseletét a hivatalos forgalmazó is elláthatja.

Fontos figyelmeztetés:

Az alábbiak tartalmazzák a szoftver használatára vonatkozó valamennyi feltételt, beleértve a szavatosságot is. A szoftver telepítése ezeknek a feltételeknek az elfogadását jelenti az Ön részéről. Amennyiben Ön nem fogadja el ezeket a feltételeket, úgy a vásárlástól számított 1 napon belül visszaküldheti a nem telepített programcsomagot az eladónak, aki a szoftverért fizetett összeget hiánytalanul visszatéríti Önnek.

1. Felhasználási feltételek

1.1. A vételár kifizetésével a Dimension Software Kft. nem kizárólagos felhasználási engedélyt ad a szoftver használatára vonatkozóan. A szoftver nem osztható meg több számítógépes munkaállomás között, azok mindegyikét egy-egy külön szoftverpéldánnyal (licence) kell ellátni. Vevő a szoftvert annyi számítógép munkaállomáson használhatja, amennyi licencet megvásárolt. Vevő a teljes szoftver azon moduljait használhatja, melyeket megvásárolt és melyekhez aktiváló kóddal rendelkezik. A rendszer egycéges vagy többcéges változatának felhasználási engedélyét szintén az aktiváló kód tartalmazza annak függvényében, hogy vevő mely változatot vásárolta meg. A szoftverrel való további rendelkezés joga a vevőre nem száll át. A szoftver miden példányához egy elektronikus felhasználói útmutató tartozik, ami a telepítést követően rendelkezésére áll (Súgó).

1.2. A szoftvert a vevő nem adhatja tovább harmadik személynek, valamint nem másolhatja, csupán biztonsági, illetve archiválási célból készíthet a szoftverről részleges vagy teljes másolatot. A vevő birtokában egyidejűleg legfeljebb 2 másolati példány létezhet, és mindkettőnek olvasható formában kell tartalmazni az eredeti szoftver valamennyi “copyright” megjelölését, illetve megjegyzését. A vevő tartózkodni köteles a szoftverkód visszafejtésétől.

1.3. A vevőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy mindazok, akik kapcsolatba kerülnek az általa vásárolt szoftverrel, tartsák be ezeket a feltételeket (beleértve természetesen azt is, hogy nem tehetnek kísérletet a szoftverkód visszafejtésére). Amennyiben a vevő tudomást szerez a szoftver bármiféle jogosulatlan felhasználásáról, köteles mindent megtenni annak azonnali megszüntetése érdekében. Ha nem képes a jogosulatlan felhasználást megakadályozni, köteles erről a tényről a Dimension Software Kft.-t írásban haladéktalanul értesíteni.

1.4. A szoftverre mint szellemi alkotásra vonatkozó minden jogosultság a Dimension Software Kft.-t illeti. A vevő felelős az általa vagy megbízottja által elkövetett minden olyan cselekményért, amely a szoftver jogosulatlan felhasználásának tekinthető. 1.5. A szoftveren és dokumentációján található védjegyek a Dimension Software Kft. tulajdona. A védjegy bármiféle további felhasználása, másolása stb. csak a Dimension Software Kft. írásbeli engedélyével lehetséges.

2. Szavatosság

2.1. A Dimension Software Kft. vállalja, hogy a vevő részére történő szállítástól számított 12 hónapon át a szoftver - annak fizikai kivitelezése tekintetében - megfelel a szoftverhez tartozó dokumentációban megadottaknak. A Dimension Software Kft. nem vállal kötelezettséget azért, hogy a szoftver kielégíti a vevő igényeit, illetve, hogy az működőképes a vevő által használt olyan számítógép-konfiguráción, amely eltér a szoftver dokumentációjában foglaltaktól. A Dimension Software Kft. kötelezi magát, hogy amennyiben a szoftver adathordozója hibás, abban az esetben a fenti határidőn belül díjmentesen kicseréli a szoftvert. A szoftverrel kapcsolatban a Dimension Software Kft. felelőssége nem terjed ki olyan károk megtérítésére (beleértve bármely olyan közvetett vagy közvetlen kárt, illetve veszteséget, ideértve az adatvesztést is), amely a szoftver használatával hozható kapcsolatba. A Dimension Software Kft. felelőssége nem terjed ki a nem általa, hivatalos forgalmazója által terjesztett szoftverre. Megszűnik a Dimension Software Kft. felelőssége a szoftverrel kapcsolatban akkor is, ha a felhasználó a szoftvert módosítja, vagy más módon megváltoztatja.

2.2. Jogszavatosság A Dimension Software Kft. a szoftvert mint saját szellemi termékét jogosult forgalmazni, arra harmadik személy jogot nem szerzett, és nincs olyan jogosultság, amely a szoftver jelen feltételek szerinti felhasználását kizárná vagy korlátozná. A szavatosság a Dimension Software Kft. telephelyén érvényesíthető.

3. Egyéb kérdések

3.1. A Dimension Software Kft. jogosult a szoftver helyettesítésére. Ilyen esetben a régi változatú szoftvert az eredeti vételár visszafizetése mellett visszavonhatja a felhasználótól. A Dimension Software Kft. jogában áll a szoftvert módosítani, illetve folyamatosan karbantartani. A módosított szoftvert a Dimension Software Kft. felajánlja megvásárlásra. A módosításra vonatkozó információ csak abban az esetben juttatható el a felhasználóhoz, ha a vevő a szoftver beszerzését követően haladéktalanul kitölti és visszaküldi a regisztrációs kártyát vagy online regisztrál. A vevő nem köteles a módosított szoftvert megvásárolni. Az esetleges jogviták esetén a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességének.


Dimension Software Kft.


1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
(Bartók Udvar 2. ép. fsz.)

Tel: +36 (1) 781 6212, +36 (1) 781 6229

E-mail: Kérdése van? Írjon nekünk!

Web: www.dimension-software.hu

Adószám: 25831582-2-43


Top