dim_logo Dimension Általános szerződési feltételek


Általános szerződési feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Dimension Software Kft. által üzemeltetett Dimension Standard Assistance és Dimension Prémium Assistance ügyfélszolgálati szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket.


A cég rövidített elnevezése: Dimension Software Kft.
A cég elnevezése: Dimension Software Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Cégjegyzékszám: 01-09-291558
Adószám: 25831582-2-43
Képviselő: Gillemot Ferenc
Email: info@dimension-software.hu
(továbbiakban Szolgáltató)


Jelen szerződés Szolgáltató és Ügyfél között jön létre, akként, hogy Ügyfél kiegyenlíti Szolgáltató számláját, mely a lenti ügyfélszolgálati csomagok egyikét tartalmazza. Ügyfél ennek megfelelően az ÁSZF-ben foglalt feltételeket, kondíciókat elfogadja.


1. A szerződés tárgya
Szolgáltató a 2.-2.1 és 2.-2.2 pontokba foglalt és részletezett ügyfélszolgálati csomag egyikét nyújtja Ügyfél részére, átalánydíjas formában.

2. Dimension Assistance ügyfélszolgálati csomagok
Dimension Assistance ügyfélszolgálati csomagok az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:

2.1 Dimension Standard Assistance ügyfélszolgálati díjcsomag

a) Jogszabálykövetés
Szolgáltató elvégzi a jogszabályváltozásokból eredő szoftvermódosításokat, fejlesztéseket, és azokat Ügyfél részére automatikusan megküldi, ezáltal biztosítja, hogy Ügyfél a munkáját problémamentesen, a jogszabályokkal összhangban végezhesse.
b) Frissítések
Szolgáltató a szoftver, illetve rendszer új verzióit online frissítés formájában juttatja el Ügyfél részére.
c) Folyamatos rendszerfejlesztés és átadás
Szolgáltató a szoftvert, illetve a rendszert folyamatosan fejleszti, így abban időről-időre egyre több új szolgáltatás jelenik meg. Szolgáltató összegyűjti ügyfelei igényeit, ötleteit, és ezekből válogatva készíti el a szoftver, illetve a rendszer újabb verzióit, melyeket online frissítés formájában ad át Ügyfél részére.
d) Telefonos ügyfélszolgálat - korlátozás nélkül
Szolgáltató a szoftver, illetve rendszer üzemeltetéséhez korlátlan ideig igénybe vehető telefonos ügyfélszolgálatot biztosít hétköznap 9-17h-ig. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ügyfél munkatársainak bármilyen műszaki, ügyviteli vagy kezeléstechnikai kérdése merülne fel a szoftverrel, illetve a rendszerrel kapcsolatban, úgy Ügyfél a fenti időszakokban elérheti Szolgáltató ügyfélszolgálatos kollégáit, akik válaszolnak kérdéseire, megoldják problémáit.
e) Dimension rendszerekhez köthető rendszergazdai szolgáltatás biztosítása
f) Adatmentés eseti megrendelés alapján, ügyfél által biztosított adattárolóra
g) NAV integrációs feladatok üzemeltetése
h) Szoftverre vonatkozó, NAV által kért igazolások kibocsátása kérésre

2.2 Dimension Premium Assistance ügyfélszolgálati díjcsomag

a) Kiemelt prioritás
b) Dedikált kapcsolattartó, közvetlen elérhetőséggel
c) Jogszabálykövetés
Szolgáltató elvégzi a jogszabályváltozásokból eredő szoftvermódosításokat, fejlesztéseket, és azokat Ügyfél részére automatikusan megküldi, ezáltal biztosítja, hogy Ügyfél a munkáját problémamentesen, a jogszabályokkal összhangban végezhesse.
d) Automatikus frissítések
Szolgáltató a szoftver, illetve rendszer új verzióit online frissítés formájában juttatja el Ügyfél részére.
e) Folyamatos rendszerfejlesztés és átadás
Szolgáltató a szoftvert, illetve rendszert folyamatosan fejleszti, így abban időről-időre egyre több új szolgáltatás jelenik meg. Szolgáltató összegyűjti ügyfelei igényeit, ötleteit, és ezekből válogatva készíti el a szoftver, illetve a rendszer újabb verzióit, melyeket online frissítés formájában ad át Ügyfél részére.
f) Telefonos ügyfélszolgálat - korlátozás nélkül
Szolgáltató a szoftver, illetve rendszer üzemeltetéséhez korlátlan ideig igénybe vehető telefonos ügyfélszolgálatot biztosít hétköznap 9-17h-ig. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ügyfél munkatársainak bármilyen műszaki, ügyviteli vagy kezeléstechnikai kérdése merülne fel a szoftverrel, illetve rendszerrel kapcsolatban, úgy Ügyfél a fenti időszakokban elérheti Szolgáltató ügyfélszolgálatos kollégáit, akik válaszolnak kérdéseire, megoldják problémáit.
g) Dimension rendszerekhez köthető rendszergazdai szolgáltatás biztosítása
h) Adatmentés eseti megrendelés alapján, ügyfél által biztosított adattárolóra
i) NAV integrációs feladatok üzemeltetése
j) Szoftverre vonatkozó, NAV által kért igazolások kibocsátása kérésre

3. Dimension Szoftverbérleti szolgáltatás


a) Szoftverbérlet
Szolgáltató az Ügyfél által választott szoftvert, szoftvercsomagot, teljes funkcionalitással biztosítja a kiválasztott felhasználószámnak megfelelően a bérlet időtartalma alatt.
b)Jogszabálykövetés
Szolgáltató elvégzi a jogszabályváltozásokból eredő szoftvermódosításokat, fejlesztéseket, és azokat Ügyfél részére automatikusan megküldi, ezáltal biztosítja, hogy Ügyfél a munkáját problémamentesen, a jogszabályokkal összhangban végezhesse.
c) Frissítések
Szolgáltató a szoftver, illetve rendszer új verzióit online frissítés formájában juttatja el Ügyfél részére.
d) Folyamatos rendszerfejlesztés és átadás
Szolgáltató a szoftvert, illetve a rendszert folyamatosan fejleszti, így abban időről-időre egyre több új szolgáltatás jelenik meg. Szolgáltató összegyűjti ügyfelei igényeit, ötleteit, és ezekből válogatva készíti el a szoftver, illetve a rendszer újabb verzióit, melyeket online frissítés formájában ad át Ügyfél részére.
e) Telefonos ügyfélszolgálat - korlátozás nélkül
Szolgáltató a szoftver, illetve rendszer üzemeltetéséhez korlátlan ideig igénybe vehető telefonos ügyfélszolgálatot biztosít hétköznap 9-17h-ig. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ügyfél munkatársainak bármilyen műszaki, ügyviteli vagy kezeléstechnikai kérdése merülne fel a szoftverrel, illetve a rendszerrel kapcsolatban, úgy Ügyfél a fenti időszakokban elérheti Szolgáltató ügyfélszolgálatos kollégáit, akik válaszolnak kérdéseire, megoldják problémáit.
f) Dimension rendszerekhez köthető rendszergazdai szolgáltatás biztosítása
g) Adatmentés eseti megrendelés alapján, ügyfél által biztosított adattárolóra
h) NAV integrációs feladatok üzemeltetése
i) Szoftverre vonatkozó, NAV által kért igazolások kibocsátása kérésre

4. Elszámolás

4.1 Szolgáltató a fenti szolgáltatást a mindenkor érvényes árlistájában szereplő áron vagy egyedileg meghatározott áron végzi Ügyfél részére. A díjfizetés gyakoriságában felek megállapodnak, mely lehet, havi, negyedéves, féléves és éves. Ügyfél a szolgáltatási, avagy a szoftver bérleti díjat a Szolgáltató által megküldött számla alapján, Ügyfél a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által megküldött – a Felek megállapodása szerinti díjfizetési gyakoriságnak megfelelően kibocsátott – számla alapján 8 napos fizetési határidőben, átutalással köteles megfizetni.

4.2 Amennyiben Ügyfél fizetési késedelembe esik, úgy Szolgáltató jogosult a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni. Amennyiben a szolgáltatások nyújtása a fenti okból felfüggesztésre kerül, a Szolgáltató a felfüggesztés időszaka alatt számlát nem bocsát ki a szolgáltatási díjról. Amennyiben az Ügyfél a felfüggesztést követően ismét igénybe kívánja venni a szolgáltatást, akkor – az aktuális, előre járó szolgáltatási díjon felül – a meg nem fizetett szolgáltatási díjakat is meg kell fizetnie a Szolgáltató részére. Ebben az esetben a Szolgáltató a felfüggesztés időszakára eső – Ügyfél által meg nem fizetett - szolgáltatási díjat és az aktuális szolgáltatási díjat jogosult számlázni az Ügyfél felé. A felfüggesztett szolgáltatást a Szolgáltató akkor indítja újra, ha a felfüggesztés időszakára eső szolgáltatási díj és az aktuális szolgáltatási díj is maradéktalanul megfizetésre került.

4.3 Felek rögzítik, hogy Szolgáltató szolgáltatásai az Áfa tv. 58. § (1) bek. a) pontja alapján, az időszakos elszámolás szabályai szerint kerülnek elszámolásra, ennek megfelelően a szolgáltatások teljesítésének időpontja a számla kibocsátásának időpontja.

4.4 Szolgáltató a díj mértékét egyoldalú nyilatkozatával megváltoztathatja abban az esetben, ha a vállalt feladatok az együttműködés során jelentősen megnövekednek. Szolgáltató továbbá jogosult a díjat naptári évente ismét megállapítani, módosítani.

4.5 Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben Ügyfél a jelen Szerződés fennállása alatt tovább ajánlja Szolgáltató rendszereit, és ezen ajánlás eredményeképpen Szolgáltató új ügyfélszolgálati átalányszerződést köt, úgy a kiszámlázott díjcsomag összegéből kedvezményt nyújt Ügyfél részére. Ennek mértéke az ajánlott ügyfél kiszámlázott és befolyt ügyfélszolgálati díjának 10%-a. Szolgáltató rögzíti, hogy több ajánlás esetében, több szerződéskötés esetén, Ügyfél ügyfélszolgálati díjcsomagjának díja maximálisan 90%-kal csökkenthető, az ajánlásokból megkötött szerződések nyomán.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 Szolgáltató köteles a szerződés teljesítése során Ügyfél által rendelkezésére bocsátott adatokat üzleti titokként kezelni.

5.2 A szerződés felmondható mind Ügyfél, mind Szolgáltató által 30 napos felmondási idővel.

5.3 Ügyfél és Szolgáltató kölcsönösen törekedik arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezzék. Az el nem kerülhető jogviták eldöntésére Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

5.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó.

5.5 Ügyfél jelen szerződést elolvasta és elfogadja akként, hogy kiegyenlíti Szolgáltató számláját, mely a választott ügyfélszolgálati csomagját tartalmazza.


Dimension Software Kft.


1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
(Bartók Udvar 2. ép. fsz.)

Tel: +36 (1) 781 6212, +36 (1) 781 6229

E-mail: Kérdése van? Írjon nekünk!

Web: www.dimension-software.hu

Adószám: 25831582-2-43


Top